Lyckad kväll om studieteknik

Ett 40-tal föräldrar hade samlats för att lyssna till Karin Franzén Boger, förstelärare på Stordammen, som föreläste om hur man blir bättre på att plugga.

Hur hittar vi motivationen? Karin underströk vikten av att ha rutiner, bestämda tider, sömn och mat. Att hitta energin, det underlättar när man ska bli bättre på att plugga. Karin visar också hjälpmedel man kan använda sig av, se länkar här nedanför bilderna.

  

Film för åk 4-6
NE
SLI
18 oktober 2016