Mänsklig rättighetsdag för åk 7-9

Idag, tisdagen den 10 november, är alla stordammens elever i åk 7, 8 & 9 inbjudna till UKK

Idag deltar eleverna i en temadag om mänskliga rättigheter. På Uppsala Konsert & Kongress kommer eleverna att se en teater. Efter teatern åker eleverna tillbaka till skolan för att äta lunch och sedan ha arbetsuppgifter i klassrum under eftermiddagen. Eleverna kommer att diskutera olika frågor kring våra mäsnskliga rättighetetr och med bland annat hjälp av digitala spel arbeta med frågorna.

10 december 2019