Mer läxhjälp för dig på Stordammen

Läxhjälp på Sävja bibliotek tisdagar 16.30–19.00 (start 29/1)

Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder läxhjälp på biblioteket! Läxhjälpen är till för unga som vill ha hjälp med eller diskutera läxor och uppgifter.
Läxhjälpen är mer än bara mattetal och glosor, det är en plats som ska vara trygg och där alla ska få känna sig sedda. Alla i läxhjälpen är där frivilligt, både läxläsare och läxhjälpare - tillsammans skapar vi en miljö för möjligheter och förtroende!

Samarr: Röda Korsets Ungdomsförbund
Bibliotek Uppsala

22 januari 2019