Välkommen att börja i förskoleklass hösten 2021

Till föräldrar med barn i blivande förskoleklass på Stordammen

                                                                                   Uppsala den 26 mars 2021

 

Hej!

Ditt barn kommer att börja i förskoleklass här på Stordammens skola i augusti och vi ser fram emot att få lära känna hen. Med anledning av restriktioner som råder i år så kommer vi arbeta på annat sätt än vanligt kring information och besök. Vi kommer kontinuerligt under våren lägga ut information av olika slag på Stordammens hemsida för start i förskoleklass:

https://stordammen.uppsala.se/verksamheter/forskoleklasserna/inskolning-i-forskoleklass/

och

https://stordammen.uppsala.se/verksamheter/forskoleklasserna/

Redan nu men också senare i april kommer du hitta filmer och andra digitala presentationer på hemsidan som vänder sig till ditt barn och till dig. Via filmerna kan ni få en inblick i skolans miljöer, vad man kan få möta för verksamhet i förskoleklassen samt annat som är viktigt för dig som förälder att ta del av. Vi hoppas att det kan fungera som ett första möte med skolans värld då vi nu ska undvika fysiska träffar på plats.

I maj månad kommer du att få ett utskick med välkomstbrev, en folder om förskoleklassens verksamhet och blanketter att fylla i. Blanketterna ska skickas tillbaka till skolan.

Om du känner behov av att ha ett enskilt samtal med oss utifrån ditt barns särskilda behov tar du kontakt på telefon eller mejl (se nästa sida). Rådgör gärna innan du tar kontakt med pedagogerna på ditt barns förskola. För att starten för ditt barn ska fungera bra är det av vikt att vi får god kunskap om hur du och förskolans pedagoger definierat ditt barns särskilda behov.

Inskolning i förskoleklass genomförs onsdag den 18 augusti med en mjukstart. 18/8 är det skolstart för alla klasser och eftersom det råder skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år så ska alla vara på plats i skolan från den dagen. Om du av någon anledning behöver söka ledighet för ditt barn under någon skoldag så ska det göras i god tid på särskild blankett som du hittar på hemsidan.

 Fritids öppnar efter sommaruppehållet måndagen den 2 augusti. Fritids är stängt onsdag den 11, torsdag den 12 och fredag den 13 augusti med anledning av personalens fortbildning. Om ditt barn har behov av fritids före inskolningsdagarna (se ovan) är det viktigt att du meddelar detta till Jeannette Sångefjord, biträdande rektor F-5:  jeannette.sangefjord@uppsala.se

 

 Har du frågor som rör verksamheten i förskoleklass efter att du tagit del av informationen på hemsidan kan du mejla till någon av våra förskollärare

annica.gelin@skola.uppsala.se

camilla.soderstrom@skola.uppsala.se

lena.viklund@skola.uppsala.se

 

 

Vänliga hälsningar                                          

Jeannette Sångefjord                                         Gabriella Ekström Filipsson

Biträdande rektor Stordammen F-5                   Rektor Stordammen F-9

26 mars 2021