Öppet Hus för blivande elever i åk 6

Måndagen den 14/11 är elever i blivande åk 6 och föräldrar välkomna att se delar av Stordammens verksamhet.

Tid: kl 18-19.30

Ingång via huvudentrén

Varmt välkomna hälsar Gabriella Ekström Filipsson, rektor, och skolans personal.

4 november 2016