Plan för distansundervisning Stordammen F-9

På Stordammen F-9 har en plan för distansundervisning tagits fram och skickats till vårdnadshavare för hur lärarna tillhandahåller undervisning om barn/elev är frånvarande från skolan.

/ Skolledningen

 

8 april 2020