Sagoprojekt på treornas fritidshem

Eleverna har tillsammans i par fått skriva sagor och illustrerat bilder. Vi gick igenom hur en saga är uppbyggd och vilka delar som ska finnas med. De skrev sedan ett första utkast på papper för att sedan skriva rent på datorn. Till slut firades projektet med visning och resovisning av världens finaste sagoböcker som eleverna gjort tillsammans i smågrupper.

  

18 december 2020