Skolavslutningar den 12/6

Lyckade och väl genomförda skolavslutningar på Stordammen F-9, för F-5, åk 6, åk 7-8 på skolan samt åk 9 i Sävja kyrka.

Tack till elever, vårdnadshavare, andra som också kom och personal för denna fina dag!
Skolledningen

13 juni 2019