Skolavslutningar tisdagen den 9 juni

Kl. 8.30 -11.00 F-5 Avslutning i klassrummet med klasslärare enligt program.

Lunch serveras de barn som har fritidsomsorg.

 Kl.9.00-10.00 Åk 6-8 Avslutning i klassrummet med mentorer enligt program.

 Bussar 9/6

Samtliga bussar avgår från skolan kl. 11.15 avslutningsdagen.

Kl. 10.30-13.00   Åk 9 Avslutning i Sävja kyrka med rektor, skolledning och mentorer

sker klassvis enligt program.

9A kl.10.30-11.00

9B kl. 11.30-12.00

9C kl. 12.30-13.00

1 juni 2020