Skolavslutningen 2021

Åk F-5 8.30- 11.00, sommaravslutning sker i det egna klassrummet. Vårdnadshavare får ej delta. Elever som har fritidsomsorg äter lunch, all lunch serveras på lilla sidan under vecka 23.

Åk 6 kl.9.30. Observera att klass 6C träffas kl. 9.00.

Åk 7 kl. 9.30

Åk 8 kl. 10.00

Observera att det är viktigt att klasserna åk 6-8 ska undvika att gå ut via loungen utan i stället använda närmast utgång från klassrummet. Vi ska undvika att det blir trångt i korridoren när många elever har samma sluttid.

Skollunch serveras inte den 10/6. Skoltaxi och gula skolbussar kommer att gå i anslutning till kl. 11. ALLA BETYG SKICKAS HEM för åk 6-8, utom till skyddade elever eller för elever med en annan boendeadress

Åk 9 har sin avslutning i Sävja kyrka, sker klassvis. Samling för intåg i kyrkan ca 15 minuter innan. Vårdnadshavare får ej delta inne i kyrkan utan får ta emot utomhus på kyrkbacken.

Eleverna i åk 9 får sina betyg i kyrkan.

9A kl. 10.30-11.00

9B kl. 11.30-12.00

9C kl. 12.30-13.00

Läsårsstart 2021/22  

Läsårsstart 21/22 är onsdagen den 18/8-2021 kl. 8.30 och eleverna läser till kl 13.30.

Starttider för åk 6,7,8 och 9 kan variera.

Trevlig somma!

/Skolledningen

20140608_111304.jpg

4 juni 2021