Skolrådets möten

Skolrådet har haft sitt första möte

Kommande möten: torsdagen den 15/10 kl. 18-20, måndagen den 23/11 kl.18-20 samt måndagen den 25/1.

Här kan du läsa protokollen från våra möten:

skolrådsprotokoll nr 4 2015.08.24.docx (DOCX, 40 KB)

14 september 2015