Städdag tisdagen den 5 maj

Stordammen och Uppsävjaskolans klasser i Lilla huset städar.

Alla klasser i Lilla huset hjälps åt att göra fint i närområdet runt skola, skolgård och vägen mot IP. 

4 maj 2015