Stor uppslutning på Skolveckans föräldramöte

Kul och viktigt att så många föräldrar kom till Skolveckans föräldramöte!

Ungdomsjouren, familjeenheten och polisen berättade om hur de bl.a arbetar kring kränkningar och sociala medier. Många föräldrar hade slutit upp!

Tack för att ni kom!

/Skolledningen

12 februari 2020