Stordammen har en mycket hög andel behöriga lärare

Under läsåret 2017-18 har Stordammen motsvarande 33,7 heltidsanställda lärare, varav 85,6% har lärarlegitimation och är behöriga i minst ett av de ämnen de undervisar i. Motsvarande siffra för Uppsala kommun är 76,4%.

Jämfört med alla grundskolor i Sverige så tillhör Stordammen den tredjedel som har högst andel lärare som har lärarlegitimation och är behöriga i minst ett av de ämnen de undervisar i.

Kravet på lärarlegitimation infördes i skollagen år 2011, men det är en reform som har tagit tid att genomföra. Lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt. Vad man utbildats i avgör vilka ämnen man som lärare har behörighet att undervisa i, men det finns fortfarande många lärare som undervisar även i ämnen som de inte har behörighet i. 

23 augusti 2018