Stordammen samarbetar med Uppsalas kvinnojour om normer och värden

I åk 6-9 har Stordammens skola ett samarbetsprojekt med Uppsalas kvinnojour. Projektet heter våldsfri. Eleverna kommer att delta i föreläsningar och workshops under våren.

5 februari 2019