Storsamling F-2

Elever och all personal som arbetar i lilla huset kring klasserna F-2 har samlats och presenterat sig.

Vi som arbetar på Lilla sidan är Jeannette (biträdande rektor), Marianne H, Lawrence, Marianne V, Katarina Å, Robina och Andreas (förskoleklassen), Nathalie, Thérese, Rickard, Kim och Sebastian (åk 1) samt Anna, Helena R, Leila och Aziz (åk 2) och till sist Marianne K(speciallärare F-3)  samt Helena O     (lärare för Nyanländgruppen och speciallärare  åk 4-5). All personal presenterade sig och visade upp något de tyckte om och tyckte var viktigt. Barnen lyssnade och gav varma applåder. Samlingen avslutades med Stordammssången.

24 augusti 2015