Suverän föreäsning av Maja Runhagen!

Maja fångade publiken, elever och personal kring åk 3,4 och 5 på Stordammen

Maja föreläste med stort engagemang om mobbning, grupptryck och kränkningar. Hon var i ständig dialog med publiken, som lyssnade och frågade med stort intresse. Maja hade själv blivit utsatt och bestämt sig att det fick vara nog. Hon talade om att det var viktigt att säga stopp, våga säga nej och att tillsammans måste vi hjälpas åt. Maja gav också många positiva exempel på hur elever och vi alla ska tänka och göra när vi möter varandra.

Här står Maja tillsammans med rektor Gabriella Ekström Filipsson.

   

7 mars 2018