Trafiksituationen runt skolan

Information om trafiksituationen vid parkeringen på Stordammens skola

 

                                                                                       Stordammen 2018-03-15

Den nuvarande trafiksituationen runt parkeringen mellan Stordammens två skolhus är mycket allvarlig. Detta gäller för vårdnadshavare till barn på Stordammens skola, Sävja förskola och Ringmurens förskola. Många vårdnadshavare som lämnar sina barn på morgonen parkerar fel och det skapar en otrygg miljö för våra barn och elever.

 Ni vårdnadshavare som skjutsar era barn till och från skolan måste använda parkeringen innan farthindret.  Parkeringen efter farthindret är endast avsedd för personal.

Ett övergångsställe med farthinder har byggts och en skylt har satts upp där fordonstrafik  inte längre är tillåten.  Endast varutransporter till köket samt personal är tillåtna.

 För vändplanen vid busshållplatsen gäller samma regler som i hela Uppsala kommun; att det inte är en parkeringszon. Flera bilar har fått parkeringsböter då de parkerat där.

 Vi vill ha en trygg skolmiljö för era barn och våra elever därför ber vi er att respektera reglerna.

Tack för visad hänsyn!

Gabriella Ekström Filipsson

Rektor

                 

16 mars 2018