Trygghetsvandring i Sävja 14/10

Välkomna på en Covid-19 anpassad trygghetsvandring den 14 oktober kl 18-19

På grund av coronaviruset så kommer vi ha uppstart och återsamling utomhus

 18.00 Introduktion med indelning i grupper utanför Sävja Kulturcentrum

18.15 Trygghetsvandring

19.15 Återsamling och avslut.

 

Syftet med trygghetsvandringen är att utvärdera gångstråk på

allmän platsmark utifrån kända rörelsemönster.

Tillsammans identifierar vi brister och förbättringspotential.

 

Anmäl deltagande till: Nina Jansson, nina.jansson2@uppsala.se

senast den 2020-10-06

22 september 2020