Uppdaterad information

Kommentar till dagens artikel i UNT:

Det föreligger ingen hotbild mot skolan i allmänhet, ej heller mot dess personal eller elever.

Under denna vecka finns en höjd vuxennärvaro för att bemöta barnens frågor.
Under måndagen var det en lugn stämning på skolan och verksamheten löper på som vanligt.

Skolledningen

14 februari 2017