Fantastisk samverkan i solen!

Uteröris med Stordammens och Uppsävjaskolans elever.

 

Christina Dolk leder utomhus-röris till skön musik. På Stordammens idrottsplats har ca 300 elever och deras pedagoger samlats denna dag och vädret är härligt och engagemanget stort. Projektet och utbildningen Röris för elever i åk 1-3 har pågått under en femveckorsperiod på båda skolorna och avslutas med denna manifestation

 

16 april 2015