Vad alla i skolan bör veta om hjärnan, inlärning och motivation

Torsdag den 25 oktober föreläser Anna Tebelius Bodin för all personal på skolan och några gästande skolor mellan kl. 17-20. Fika serveras före.

Föreläsningen kretsar kring inlärning och hur hjärnan bearbetar information. Det handlar också om vad som styr uppmärksamheten och hur kunskaper automatiseras och lagras. Fokus är alltid den praktiska vardagen för att insikterna om hjärnan ska få betydelse för undervisningen. Det handlar om så varierade saker som fokus, minne, hormoner, elever utanför normen, presentationsformat, och detaljerna som gör skillnad.

 

Ur programmet:

- Hur hjärnan tar in och bearbetar information

- Myten om ”multitasking”

- Varför en lägre arbetsinsats från läraren innebär ökat lärande för eleven

- Varför tester är en väsentlig del av lärandet

- Vad som gör en lektionsgenomgång engagerande för eleverna

- Hur Power Point kan användas pedagogiskt och motivationsskapande

- Vilka motivationsfaktorer som gör skillnad i klassrummet

- Hur läraren väcker nyfikenheten hos eleverna

- Hur stress påverkar förmågan att tänka och vad man gör åt det

3 oktober 2018