Undervisning vid eventuell skolstängning

Fjärrundervisning för elever på Stordammens skola F-9 sker vid en eventuell skolstängning

Inför en eventuell skolstängning har skolan samlat in information om datortillgången i hemmen för årskurs F-7. Årskurserna 8 och 9 har egna datorer.

/ Skolledningen

8 april 2020