Spännande arbetssätt

På Stordammen pågår många spännande arbeten med moderna lustfyllda metoder. Här nedanför finns ett axplock.

Föräldrakväll om IT i skolan

På föräldrakväll om IT i skolan kom ett 30-tal föräldrar för att höra Maja, förstelärare på skolan prata om IT i undervisningen.

Variation på arbetssätten ökar lusten att lära och ett bra sätt att dokumentera sitt lärande, understryker Maja. Hon visar hur  ipads och mobiler lätt kan användas i undervisningen och Imovie, ett program som visar hur lätt det är att filma.

Med hjälp av att ”flippa” klassrummet kan  en film om lektionsgenomgången  i matte ses många gånger, innan lektionen eller efteråt för att träna och  repetera det eleverna just fått lära sig.

I Majas matte.wordpress.com kan olika filmer om vanliga mattegenomgångar  ses, t.ex om volym och procent för högstadiet. Ett annat program där filmer om olika teman i undervisningen kan ses är studi.se, men då måste eleven första ha loggat in på skolan för att komma åt funktionen hemma.

Modern engelska  

Plickers.com 

Här testar treor ett nytt sätt att visa sina ordkunskaper i engelska.

På webbsidan plickers.com arbetar klassen med engelskglosor. Eleverna har ett särskilt designat svarskort, på vita tavlan kommer fyra svarsalternativ till vad ordet kan betyda. Det sker digitalt, klassen är uppkopplad. Eleverna håller upp sitt svarskort utifrån vilket svar de tror är riktigt medan läraren Katharina filmar deras svarsförslag. Efter en kort stund kommer resultatet hur många som svarat på de olika alternativen A,B,C eller D. Ett stapeldiagram visar svaren i klassen. Sen kommer rätt svarsalternativ framoch från gruppen hörs många YES!

 

 

Uppdaterad: