Årets första temakväll - Trygga föräldrar och trygga barn

Elin Lundberg föreläser om olika verktyg för tonårsföräldrar

När ?: Torsdag 24 oktober 18.00–19.30
Plats: Allsalen i Sävja kulturcentrum

Vi bjuder på enkelt fika.

Elin Lundberg, leg. psykoterapeut och socionom
verksam i Sävja familjecentral föreläser om olika verktyg för tonårsföräldrar -Ta hjälp av anknytning när du lotsar ditt barn genom livet!


Frågor? Sofia Hedman, sofia.hedman@svenskakyrkan.se
070–393 47 74

Välkomna!

25 september 2019