Årets snilleblixtlärare - grattis Helena Ramberg på Stordammen!

Snilleblixtarna i Sverige utser Årets Snilleblixtlärare, utmärkelsen går till Helena Ramberg på Stordammens skola i Uppsala.

PRESSMEDDELANDE FRÅN SNILLEBLIXTARNA I SVERIGE

Helena har arbetat hela sitt yrkesliv i skolan och har gnistan kvar – alltid beredd att tänka i andra banor. Helena är förstelärare sedan flera år och en av våra mest dedikerade Snilleblixtlärare. Hon är trygg i sig själv, vill hela tiden lära sig nytt och inget sitter fast. Hon har en unik förmåga att bygga relationer både med både elever och föräldrar. När det gäller NT-utveckling är det något hon arbetat med i många år och hon såg genast potentialen i Snilleblixtkonceptet och tog det till sitt hjärta. Hennes kontaktnät bland lärare i F-6 är jättestort. Hon handleder grupper av kollegor varje termin, är inspirerande och rolig när hon delar med sig av sitt kunnande. Detta har lett till att många lärare i Uppsala fått upp ögonen för Snilleblixtarna och att väldigt många elever fått ta del av Snilleblixtkonceptet, år efter år. Helena finns alltid där för att inspirera och stötta och alla vet att hon är en kollega som man kan lita på. 

Helena Ramberg, till vänster, tillsammans med Snilleblixtarnas representant Renée Berglund.

Snilleblixtarna är ett koncept för förskoleklass – årskurs 5/6 som handlar om att väcka barns intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar/innovationer och entreprenörskap. Det är också ett arbetssätt som uppmuntrar barns kreativitet och medfödda nyfikenhet.

För mer information se www.snilleblixtarna.se

19 maj 2016