Busstider läsåret 2018-2019

Här är länken till tidtabellen.

Buss för de yngre eleverna (åk F-3) avgår från skolan kl. 14:05 och 14.45

 För de äldre eleverna (åk 4-9) avgår från skolan kl. 15:30.

Skolledningen

20 augusti 2018