El Sistema-kören underhåller

Elever och personal i åk F-2 fick en fin sångstund av El Sistema-kören i förskolklasserna på torsdagen

Vi fick lyssna till Hav och hav, Blommor och kärlek, Vargar, En gång, Vi kan inte leva utan vatten och Sista sången. Här leds kören av Kulturskolans lärare Peter Boivie och Mikaela Tännerus. Och musiken svängde verkligen i regnet.

El Sistema på Stordammens skola

El Sistema är en del av Uppsala Kulturskola. Verksamheten finns på tre stadsdelar i kommunen. Sedan hösten 2020 finns El Sistema på Stordammens skola i Sävja i F-klass.

El Sistema startar när barnen börjar förskoleklass, med extra musikundervisning i grupp två gånger i veckan. Under året i förskoleklass handlar undervisningen om sång, rörelse, rytmik språkutveckling och motorik. Den obligatoriska El Sistema-undervisningen pågår i tre år tills eleven slutar i åk 2.

Från åk 3 är El Sistema-undervisningen frivillig och förlagd till fritidstid efter skoltid. Från åk 3 till åk 5 erbjuds eleven två lektioner i veckan med gruppundervisning i scenisk körsång. Eleverna gör även besök hos professionella orkestrar som Uppsala Kammarorkester och får besök av musikerna i t.ex. Linnékvintetten och Trio X.

23 oktober 2020