Elias Tuffaha, ny biträdande rektor åk 6-9 på Stordammen

Jag heter Elias Tuffaha och känner stor glädje i att bli ny biträdande rektor för år 6-9 på Stordammens skola från och med januari 2020.

Hej, Här följer en kort presentation om mig själv;

Född och uppvuxen i Eskilstuna, men flyttade i vuxen ålder till Örebro för att påbörja mina lärarstudier. Där bodde jag några år innan flyttlasset gick vidare till Uppsala för att avsluta studierna. Här i stan har jag nu bott i snart 10 år och stortrivs.

 Utöver ämneslärarutbildningen har jag med stort intresse fortbildat mig inom områden som bland annat rör internationell migration, identitetsskapande processer samt politisk extremism. Under några år hade jag förmånen att jobba med just dessa frågor vid stiftelsen Expo. Sedan några år tillbaka har jag jobbat som ämnesundervisande lärare på Västra Stenhagenskolan och då undervisat i SO samt SVA. Det senaste halvåret har jag axlat rollen som tf. biträdande rektor på samma skola. 


Jag har ett stort intresse för att pröva nya saker. Framförallt gillar jag att testa nya fysiska utmaningar. Just nu längtar jag efter att få vandra längst Kungsleden och bestiga Kebnekaise. På min fritid ägnar jag en del tid åt att träna Crossfit och kompletterande löpträning.

 Trygghet, trivsel och hög kvalitet är betydelsefullt för en varaktig bra skola, som både elever och personal känner glädje att gå till varje dag. Jag tror mycket på det relationella synsättet i det vardagliga mötet med eleverna. Att tänka långsiktigt och bygga relationer som baseras på förtroende mellan lärare och elev är en viktig framgångsfaktor i kombination med tydlighet och struktur i undervisningen. 

 Mitt ledarskap bygger på delaktighet och ett elevnära arbete. Jag vill främja en vi-känsla där alla på skolan involveras för att vi ska uppnå våra gemensamma mål. Framförallt vill jag arbeta i en verksamhet som enträget försöker ingjuta i eleverna att dem kan och vill utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Under våren kommer jag att lägga mycket tid på att lära känna verksamheten på Stordammens skola. Jag kommer prioritera att sätta mig in i skolans arbetsprocesser och skolkultur på ett bra sätt för att kunna förnya och förädla verksamheten tillsammans med er. Jag har hittills fått ett mycket varmt mottagande på skolan och ser med spänning fram emot att få lära känna alla elever, personal och vårdnadshavare.

Väl mött i januari.

Med vänlig hälsning  Elias Tuffaha

17 december 2019