Föräldramöte för blivande 6-åringar

Måndagen den 4 maj inbjuds föräldrar till blivande förskoleklassbarn.

Vi träffas i Stordammens dramasalaen kl. 18-19.00 för information och frågor kring förskoleklassåret 2015-16.

Plats Lilla huset: Västgötaresan 131.

4 maj 2015