Fritidshemmen har stängt under vt & ht 2019

Påminnelse om vårterminens och höstterminens stängningar

Skolan och fritidshemmen har stängt fredagen den 14 juni för vårterminen och fritidshemmen har också stängt  måndagen den 12/8, tisdagen den 13/8 samt onsdagen den 14/8. Information har skickats ut till vårdnadshavare via Unikum samt anslagits i hallarna utanför respektive klassrum.

Skolledningen

11 mars 2019