Grattis Maja Fernlöf och Stordammen!

Lärare från Uppsala nominerade till lärarpriset Guldäpplet!

 

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandetmed stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med
partners.

Tre av de nominerade är verksamma i Uppsala skolor. Maja är en av dem.
Maja Fernlöf, förstelärare i matematik och naturorienterande ämnen på Stordammens skola, är nominerad blad annat för sitt arbete med använda IT som en naturlig del i undervisningen och anpassar olika digitala verktyg i olika syften för att nå samtliga elever i ett arbete där även föräldrarna
involveras.Läs hela nomineringen här:

Lärare från Uppsala nominerade till lärarpriset Guldäpplet.pdf (PDF, 332 KB)!

24 augusti 2016