Husråd och elevråd diskuterar

Senaste tidens frågor har handlat om vår Värdegrund och våra trivselregler

Elevrådet åk 6-9 samt Lilla och stora husrådet ( F & åk 1-5)  har arbetat med våra värdegrundsord; trygghet, ansvar, demokrati och empati. Alla klasser F- åk 9 har dessförinnan bearbetat begreppen och sammanställt värdegrundsmeningar.

Dessutom önskar eleverna sig påskaktiviteter med bl.a pyssel och överraskningar på olika sätt inför kommande vecka.

30 mars 2017