Info om sociala medier

Idag har det diskuterats sociala medier i några klasser på högstadiet.

Idag torsdag och igår har klasser i åk 6 och 7 fått besök av personal  från Råd och stöd som utbildar skolelever kring sociala medier. De har pratat om vad man får göra och inte får göra på tex Instagram och facebook.  I klasserna diskuterades vad som kan upplevas som kränkande kommentarer och hur viktigt det är att man använder ett bra språk när man skriver i olika bloggar, facebook etc..

De allra flesta kände till att publicera bilder ska man vara försiktig med.

Något att tänka på innan man gör inlägg på sociala medier var:

  • Tänk en gång till på vad du skriver, innan du skriver.
  • Ställ frågan:- Vad utsätter jag mig för? Vilka bilder är OK och inte.
  • Tänk också på vad utsätter jag andra för
  • Vad kan konsekvenserna bli?

I höst kommer alla klasser  åk 6-9 att få besök och möjlighet att delta i liknande diskussioner under en temavecka här på skolan i samarbete med Råd och Stöd och polisen.

16 februari 2017