Information om vinterkräksjuka

Förhindra smittspridning - Stanna hemma 48 timmar efter symptomfrihet!

Vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan är en mag-tarmsjukdom som orsakas av ett virus (calicivirus). Denna magsjuka är mycket smittsam och en enda person kan smitta många människor i sin omgivning. Infektionen är oftast aktuell i november till april med en topp i januari-mars, där av namnet vinterkräksjukan

Smittspridning

Smittspridning sker genom direkt eller indirekt kontakt med smittade personer eller via livsmedel som hanterats av en person som är eller håller på att bli sjuk.

Förhindra smittspridning

Stanna hemma 48 timmar efter symptomfrihet!

 Handtvätt

  • efter toalettbesök
  • när man snutit sig
  • efter utomhusvistelse
  • före måltid

Anvisningar för handtvätt

  • flytande tvål och rinnande vatten
  • tvätta alla ytor på händerna
  • använd pappershanddukar för att torka händerna
  • kranen stängs av med pappershandduken.

Vänlig hälning Marie Larsson, skolsköterska

18 november 2016