Lucia på Stordammen

I år blev de fyra luciaföreställningar som firades i allsalen.

21 december 2018