Luskamningsdagar

Från Marie Larsson till Vårdnadshavare och Personal i Stordammens skola

 

Luskamningsdagar 1 och 2 september

Under de senaste åren har det skett en ökad förekomst av huvudlöss. För att undvika spridning av huvudlöss ber vi dig som vårdnadshavare att tillsammans med ditt/dina barn delta i luskamningsdagarna.

När alla elever kommer tillbaka till skolan efter en längre ledighet är risken för spridning av huvudlöss stor. Syftet med luskamningsdagar är att alla kammar sina barn samma helg och

påbörjar behandling vid upptäckt av huvudlöss. Även om ditt/dina barn inte tidigare drabbats av huvudlöss är det viktigt att delta.

Läs mer här! Luskamningsdagar 1-2 september 2 018.pdf

Med vänlig hälsning

Marie Larsson

skolsköterska

3 september 2018