Mer matematik och idrott för blivande åk 7 ht 2019

De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet.

 

Grundskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Skolverket vill också  att man utökar antalet pass i idrott istället för att förlänga befintliga pass. I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Någon ändring i kursplanerna i idrott kommer inte att ske. Utökad undervisningstid ger möjligheter till intresseval, breddning och fördjupning av ämnesinnehållet i undervisningen.

 

Här kan du läsa mer om beslutet!

3 januari 2019