Monika Zack & Magnus Nordin författare besöker Stordammen

Text & bild Jonas Nilsson

De omåttligt populära och skickliga ungdomsförfattarna Magnus Nordin och Monica Zak besökte Stordammens skola i fredags respektive måndags. Eleverna har fått läsa flera av deras böcker som ett led i svenskundervisningen och förtjusats av berättelsernas spännande intriger och osminkade persongestaltningar. Vi svensklärare är tacksamma över att vår skola årligen ger oss möjlighet att bjuda in författare och därigenom ge eleverna förebilder, vilka de kanske annars aldrig skulle konfronterats med.

Jonas Nilssons foto.  Jonas Nilssons foto.

10 april 2018