Rektor har fått ett hedersuppdrag

Vår rektor Gabriella kommer att delta i skolforskningsnämndens arbete.

Skolforskningsnämnden

Skolforskningsnämnden beslutar om vilka systematiska sammanställningar av forskningsresultat som institutet ska genomföra samt beslutar om vilka utlysningar av forskningsmedel institutet ska göra. Regeringen beslutar om nämndens sammansättning och har utsett vår rektor Gabriella Ekström Filipsson som skolledare att delta i detta arbete. Här kan du läsa mer om Gabriellas uppdrag.

5 oktober 2015