Rökutveckling i caféet på Sävja Kulturcentrum idag

Brandutrymning orsakades av en äppelpaj som stod i ugnen på KC och utvecklade rök. Utrymningen gick snabbt och smidigt på skolan.

Ingen brand alls, enbart rökutveckling kunde brandförsvarets personal konstatera.

 

6 oktober 2017