Skolavslutningar torsdagen den 20/12

Julavslutningstider och information till de elever som åker skolskjuts med buss

Hålltider för avslutning i allsalen vid KC:

8.45 åk F-2

9.45 åk 7 - 9

10.15 åk 6 obs, ny tid lokal för åk 6: idrottshallen

10.45 åk 3-5

11.30 och 11.40 lunch för fritids

Övriga elever F-2  som ej anmält att de behöver fritids äter inte lunch i skolan på skolavslutningen. Lunch serveras inte heller till elever i åk 4-9.

Alla skolbussar avgår kl 11.45 vid hållplats Daneport.

God Jul & Gott Nytt År önskas elever och personal!

Välkomna tillbaka till ny termin tisdagen den 8/1-2019 enligt schema.

Skolledningen

 

18 december 2018