Skolavslutningar vårterminen 2015

Årets skolavslutningar på Nya Stordammen avlöpte fint!

Avslutningen för åk F-5 var lyckad trots mulet väder. Klasserna sjöng fint och rektor höll tal och skickade med en sommarläxa om "att våga drömma" om något viktigt för var och en att packa i sin ryggsäck. Flickor i åk 4 sjöng solo och Ario i åk 5 spelade piano. Siem och Malva i åk 5 fick stipenidier.

 

Åk 6,7 och 8 avslutade läsåret i allsalen där lärarna för eleverna spexade och sjöng. Pontus och Donya  underhöll på scenen. Flera elever fick stipendier för gott värdskap i restaurangen och för att vara en god kamrat.

 

Åk 9 avslutatde sitt sista år i grundskolan högtidligt i kyrkan.

11 juni 2015