Information från Skolrådet

Skolrådet träffades onsdagen den 10 mars. Rektor Gabriella Ekström Filipsson informerade om trafikrapporten bl.a:

  • Rapporten om  trafiksituationen i vårt område
  • Stordammsdagen den 27 maj
  • Sävjadagen den 30 maj

Skolrådet diskuterade bl.a likabehandling och intresset för fler  föräldrakvällar.

Läs protokollet från mötet här. (PDF, 198 KB)

Nästa möte blir den 21/4 kl. 18.00

5 mars 2015