Ansökan om skolskjuts

Ansök senast 31 mars för att kunna garanteras att busskort kommer före skolstarten.

 Växelvisboende

För elever med växelvisboende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2016/2017 senast 31 mars för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Här hittar du  ansökningsblanketten 2016

Mer info om skolskjuts kan du läsa här!

 

16 februari 2016