Stordammen är en bra skola skriver Uppsalatidningen

Glada åttor. Emelie, Felicia och Smilla i årskurs åtta trivs på Stordammen. ”Lärarna här vill verkligen att man ska lyckas”, säger de. Tjejerna från Nåntuna, Bergsbrunna och Vilan har liksom allt fler elever från närområdet valt Stordammen i stället för skolorna i stan. |

Att Stordammens skola skulle vara en problemskola är inget som personal och elever skriver under på. Det låga meritvärdet år 2016 var bara en tillfällig dipp, menar rektor Gabriella Ekström Filipsson och visar på en rad förbättringar.

Läs hela artikeln här!

23 oktober 2017