Stordammen har fått en EU-ambassadör

Grattis Karin Franzén Boger SO-lärare och Förstelärare på skolan!

Skolambassadör för EU

BESLUT
Vi har glädjen att meddela att anmäld lärare, Karin Franzén Boger, har antagits till utbildningen Skolambassadör för EU 2020.

Bakgrund

Sedan 2010 har Sveriges regering, EU-kommissionens och Europaparlamentets svenska kontor samt Universitets- och högskolerådet utbildat över 310 lärare till Skolambassadörer för EU. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. 

Syftet med utbildningen är att stärka EU-perspektivet i undervisningen för elever i grundskolans senare år och gymnasiet, att både lärare och skolledare ska bidra till ökad kompetens om EU bland sina kollegor samt att ”EU-frågan” blir en integrerad del i all undervisning. Målet är att skolambassadören, i samverkan med skolledningen, ska kunna inspirera och stötta personal på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Förhoppningen är att det ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan.

17 januari 2020