Två nya profiler hösten 2016

Till hösten kan du välja basket eller IT/programmering om du börjar i sexan

Vi utökar med två nya profiler; basket och IT/programmering utifrån föräldraönskemål. För mer info kontakta rektor Gabriella Ekström Filipsson 018-727 52 09  eller biträdande rektor åk 6-9 Cilla Peiró 018-727 52 15.

Här kan läsa mer om våra befintliga profiler.

17 januari 2016