Tack för en väl genomförd vecka!

Här kommer en virtuell boost, starkt jobbat elever och personal och tack för denna vecka!

                        

 Skolveckan denna vecka har förflutit lugnt och positivt. Elever och personal har varit vid gott mod och samarbetat mycket väl kring skoldagarna; lektionerna, planering och genomförande av undervisningen.

Vi har i stort sett fullföljt schemaplaneringen för veckan trots hög frånvaro bland personal och elever. Eleverna har fått merparten av sin garanterade undervisningstid.

Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare till ett barn/ungdom som är frånvarande hjälper ditt barn/ungdom att fullfölja sitt skolarbete för att inte riskera måluppfyllelsen/betyg i sina ämnen. Information, uppgifter och material har publicerats och uppdaterats i Unikum löpande så att elever som varit frånvarande ska kunna ta igen de uppgifter de missat.

Det som är fortsatta mycket viktigt är att sjukfrånvaro anmäls i skola 24 och uppdaterats i skola 24.

Lärarna, fritidspersonal och övrig personal har verkligen gjort sitt yttersta. De har samarbetat, ställt upp och tillsammans löst skoldagarna och vistelsen i våra fritidshem för eleverna på ett mycket bra sätt. En del klasser har slagits ihop och lärare samt fritidspersonal har vikarierat för varandra. Det är vi glada för!

Vi kommer att arbeta på ett likande sätt kommande veckor.

Trevlig helg!

/Gabriella Ekström Filipsson, rektor

20 mars 2020