Trygghetsvandring i Sävja

Välkomna på en Covid-19 anpassad trygghetsvandring den 14 oktober

Tid: 18.00
Var: Vi samlas utanför Sävja Kulturcentrum

På grund av coronaviruset så kommer vi ha uppstart och återsamling utomhus

18.00 Introduktion med indelning i grupper utanför Sävja Kulturcentrum
18.15 Trygghetsvandring
19.15 Återsamling och avslut.
Syftet med trygghetsvandringen är att utvärdera gångstråk på
allmän platsmark utifrån kända rörelsemönster.
Tillsammans identifierar vi brister och förbättringspotential.
Anmäl deltagande till: Nina Jansson, nina.jansson2@uppsala.se
senast den 2020-10-06


5 oktober 2020